Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Genesis_eNews_Updates is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /home/vhosts/vitallife-stoelmassage.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3893

Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Genesis_Featured_Page is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /home/vhosts/vitallife-stoelmassage.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3893

Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Genesis_Featured_Post is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /home/vhosts/vitallife-stoelmassage.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3893

Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Genesis_Latest_Tweets_Widget is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /home/vhosts/vitallife-stoelmassage.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3893

Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Genesis_Widget_Menu_Categories is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /home/vhosts/vitallife-stoelmassage.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3893

Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Genesis_Menu_Pages_Widget is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /home/vhosts/vitallife-stoelmassage.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3893

Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Genesis_User_Profile_Widget is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /home/vhosts/vitallife-stoelmassage.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3893
Onderzoek stoelmassage — Vitaliteitsmanagement &

Onderzoek stoelmassage

Dat een stoelmassage resultaat levert is bewezen. Niet alleen door verschillende onderzoeken als bijvoorbeeld door de Universiteit van Maastricht. Vitallife heeft zelf bij een aantal van zijn klanten onderzoek verricht naar de ervaren effecten van hun massages .Op deze pagina kan je naast een selectie van deze onderzoeksresultaten ook de resultaten van de officiële onderzoeken terug vinden. 

Officiële onderzoeken over stoelmassage:

Stoelmassage bij Universiteit van Maastricht:

Universiteit van Maastricht (2002)
Uit een kleinschalig onderzoek aan de Universiteit van Maastricht bleek dat stoelmassage een doeltreffende maatregel is om klachten aan het bewegingsapparaat en spanningsklachten te verminderen. Het betrof hier een evaluatie van stoelmassages, die gedurende een half jaar uitgevoerd zijn bij 41 personen. Er is gevraagd naar het niveau van klachten bij de start van de stoelmassage en erna. De stoelmasseur maakte van iedere medewerker een voortgangsformulier.
Een uitsplitsing werd gemaakt naar SBA-klachten (klachten van nek/rug/armen), en spanningsklachten. Bij 19 medewerk(st)ers was er een afname van SBA-klachten. Wat spanningsklachten betreft zien we een vermindering van het klachtenniveau bij 20 personen.

TouchPro stoelmassage:

Effecten van stoelmassage op de ervaren gezondheid van werknemers .
Door Drs. Freeke de Bresser, Dr. Catelijne Joling en Dr. Inge Houkes (2006)

In deze studie is onderzocht of een stoelmassage-interventie, volgens de TouchPro® Europe methode, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen stoelmassage ontvangen.
Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep.

Als werknemers gedurende langere tijd moeten werken in een situatie die hun mentale en emotionele belastbaarheid te boven gaat, is de kans groot dat zij last krijgen van allerlei psychische en lichamelijke klachten, die op termijn kunnen leiden tot ziekte.
Naast fitness en relaxatie bestaat er op dit gebied tegenwoordig ook stoelmassage als preventiemiddel. De veronderstelling is dat door middel van drukpuntmassage de conditie van het lichaam wordt bevorderd en aan werkgerelateerde ziekten, zoals RSI en de symptomen van stress voorkomen kunnen worden.

Onderzoek bij Vitallife stoelmassage klanten:

Universiteit van Amsterdam:

Onderzoek naar de ervaren effecten van Vitallife stoelmassage gekoppeld aan stoelmassage  traject bij de Universiteit van Amsterdam. (2012)
In een faculteit van de UvA worden sinds april 2012 stoelmassages aan het personeel aangeboden.
Medewerkers mogen twee keer per vier weken deelnemen.

Voor begin van het traject, na afloop van de proefdag, waar een groot gedeelte van de groep een massage heeft ontvangen, werd er een enquête gehouden. Deze enquête heeft Vitallife na vier maanden herhaald. Doel is om na een jaar looptijd de enquête opnieuw te laten invullen. De enquête werd in april door 19 deelnemers ingevuld. In juli hebben 23 deelnemers de enquête ingevuld. Er maken ongeveer 30 personen deel aan de massages. Waarvan ongeveer 20 regelmatig.

Enquête:

In de enquête wordt gevraagd naar de klachten en het niveau hiervan, beleving van werkdruk en de ervaren effecten van de massage op deze onderwerpen.

1. Er wordt gevraagd naar de klachten waarmee de medewerkers regelmatig te maken hebben:
53% heeft klachten van hun nek in april, in juli zijn dat er 52%
68% heeft klachten van hun schouders in april, in juli zijn dat er 57%
58% heeft klachten van hun rug in april, in juli zijn dat er 30%
32% heeft klachten van hun arm(en) in april, in juli zijn dat er 39%
Het gemiddelde cijfer voor de klachten is 5,8 in april, in juli is deze terug gelopen op 4,4!
(1= lichte beperking/10= grote beperking)

2. 83% geeft in juli aan dat hun klachten na de massage (tijdelijk) zijn verminderd.

3. Tijdens een drukke werkperiode heeft:
26% geregeld last van stress (april). In juli zijn het er 22%.
58% voelt zich fysiek gespannen/ heeft meer last van klachten (april). In juli zijn het er 48%.
37% vindt het moeilijk om te ontspannen (april). In juli zijn het er 26%.
32% is moe/ heeft weinig energie (april). In juli zijn het er 35%.

4. Na de massage voelt zich in april:
21% energiek
11% kan zich beter concentreren
26% vrolijk
84% ontspannen
5% kan beter met een stressvolle situatie omgaan

5. Sinds de massages voelen medewerkers in het algemeen in juli:
52% meer ontspannen
43% heeft minder last van stijve spieren en spanningen
4% vitaler en energieker
17% voelt geen verschil

6. In juli geven de medewerkers ook aan, hoe de klachten gedurende de afgelopen drie maanden zich hebben ontwikkeld:
65% verminderde klachte1% is klachtvrij
30% voelt geen verschil

7. 48% van de medewerkers geeft aan, dat zij, door het aanbieden van de massages op de werkvloer bewuster om gaan met hun gezondheid, energie en vitaliteit. Zij geven aan hun lichaam en de spanningen bewuster te voelen en te proberen om er iets aan te doen.

8. 84% vindt de stoelmassage een goed initiatief om preventief in de gezondheid op de werkplek te investeren.”

9. 84% zegt dat de volgende stelling waar is: “Door het aanbieden van stoelmassage voel ik me gewaardeerd door mijn werkgever en heb ik het gevoel op een fijne werkplek te werken.”

Full Service Internet bureau:

Enquete bij een Full Service Internet bureau te Amsterdam (2010)

Vitallife levert bij deze klant sinds 2008 stoelmassage aan het personeel. Eens per twee weken worden de medewerkers in de gelegenheid gestel om gebruik te maken van de massages. De enquete is ingevuld door 17 deelnemers.

1. Er wordt gevraagd naar de klachten waarmee de medewerkers regelmatig te maken hebben:
24% heeft klachten van hun nek
59% heeft klachten van hun schouders
35% heeft klachten van hun rug
12% heeft klachten van hun arm(en)
Het gemiddelde cijfer voor de klachten is 2.(1= lichte beperking/5= grote beperking)

2. 94% geeft aan dat hun klachten na de massage (tijdelijk) zijn verminderd.

3. Tijdens een drukke werkperiode heeft:
18% geregeld last van stress.
42% voelt zich fysiek gespannen/ heeft meer last van klachten.
18% vindt het moeilijk om te ontspannen.
42% is moe/ heeft weinig energie.

4. Na de massage voelt zich:
12% energiek
24% kan zich beter concentreren
6%   vrolijk
94% ontspannen
12% kan beter met een stressvolle situatie omgaan

5. 94% voelt zich door het aanbieden van stoelmassage gewaardeerd door zijn werkgever en heeft het gevoel op een fijne werkplek te werken.

6. 76%  is zich door de massage/ aanwezigheid masseur/masseuse beter bewust van zijn eigen lichaamshouding en eventuele klachten die er uit voort komen.

7. 100%  van de ondervraagden denkt, dat de volgende stelling waar is: “Regelmatig een stoelmassage op de werkplek te ondergaan, help het ziekteverzuim terug te dringen, verhoogt de productiviteit van de medewerkers en draagt bij aan een fijne en ontspannen sfeer in het bedrijf”.

Interesse?

Vitallife hecht veel waarde aan persoonlijk contact, want massage is een ervaringsproduct. Maak nog vandaag een afspraak voor een gratis en vrijblijvende proef stoelmassage.